Angelika NIEBLER : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 

Náhradníčka 

Výbor pre právne veci 
Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) 

Kontakt