Silvio BERLUSCONI : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre zahraničné veci 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko 

Náhradník 

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 

Kontakt