Charles
TANNOCK

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) - 5. volebné obdobie Charles TANNOCK

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie on a programme of Community action to assist the residents of the areas contaminated by Chernobyl EN

29-03-2004 P5_DCL(2004)0026 Premlčané
Marie Anne ISLER BÉGUIN Jan Marinus WIERSMA Hans MODROW Charles TANNOCK Samuli POHJAMO
Dátum začatia : 29-03-2004
Platné do : 06-05-2004
Počet signatárov : 59 - 06-05-2004

Písomné vyhlásenie on live transport of animals from Member States and EU candidate countries EN

10-03-2003 P5_DCL(2003)0004 Prijaté
Charles TANNOCK Theresa VILLIERS Roger HELMER Patricia McKENNA Alexander de ROO
Dátum začatia : 10-03-2003
Platné do : 10-06-2003
Prijaté (dátum) : 04-06-2003
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P5_TA(2003)0251
Počet signatárov : 333 - 04-06-2003

Písomné vyhlásenie on the violation of the fundamental rights of the people of Vietnam and respect for the rights of Montagnards EN

23-09-2002 P5_DCL(2002)0015 Premlčané
Marco PANNELLA Paulo CASACA Daniel COHN-BENDIT Chris DAVIES Charles TANNOCK
Dátum začatia : 23-09-2002
Platné do : 23-12-2002
Počet signatárov : 23 - 23-12-2002

Písomné vyhlásenie on the violation of the fundamental rights of the people of Vietnam and the release of religious leaders EN

23-09-2002 P5_DCL(2002)0014 Premlčané
Marco PANNELLA Paulo CASACA Daniel COHN-BENDIT Chris DAVIES Charles TANNOCK
Dátum začatia : 23-09-2002
Platné do : 23-12-2002
Počet signatárov : 27 - 23-12-2002

Písomné vyhlásenie on the trade in dog and cat furs EN

16-01-2002 P5_DCL(2002)0001 Premlčané
Generoso ANDRIA Francesco FIORI Charles TANNOCK Monica FRASSONI Fiorella GHILARDOTTI
Dátum začatia : 16-01-2002
Platné do : 16-04-2002
Počet signatárov : 128 - 16-04-2002

Písomné vyhlásenie on asbestos-related fatalities EN

22-10-2001 P5_DCL(2001)0013 Premlčané
Charles TANNOCK John BOWIS Chris DAVIES Jean LAMBERT Peter SKINNER
Dátum začatia : 22-10-2001
Platné do : 22-01-2002
Počet signatárov : 48 - 22-01-2002

Písomné vyhlásenie on the protection of dolphins and porpoises EN

05-12-2000 P5_DCL(2000)0020 Premlčané
Charles TANNOCK Chris DAVIES Jean LAMBERT Torben LUND Theresa VILLIERS
Dátum začatia : 05-12-2000
Platné do : 05-03-2001
Počet signatárov : 122 - 05-03-2001