Charles
TANNOCK

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) - 8. volebné obdobie Charles TANNOCK

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o spomienke na obete holokaustu a podpore zriadenia pamätníka holokaustu Babyn Jar

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Premlčané
Ioan Mircea PAŞCU Petras AUŠTREVIČIUS Bas BELDER Michał BONI Rebecca HARMS Frédérique RIES Charles TANNOCK Hannu TAKKULA Boris ZALA Janusz ZEMKE
Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 135 - 13-03-2017