Veuillez remplir ce champ
Charles TANNOCK Charles TANNOCK
Charles TANNOCK
Spojené kráľovstvo

Dátum narodenia : , Aldershot, Hants

6. volebné obdobie Charles TANNOCK

Politické skupiny

 • 20-07-2004 / 05-02-2006 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen
 • 06-02-2006 / 07-01-2008 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen predsedníctva
 • 08-01-2008 / 13-07-2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen

Národné strany

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Spojené kráľovstvo)

Podpredseda

 • 01-09-2004 / 14-01-2007 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 21-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Ukrajina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podvýbor pre ľudské práva

Člen

 • 21-07-2004 / 31-08-2004 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre zahraničné veci
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Ukrajina
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Dočasný výbor vo veci údajného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre zahraničné veci
 • 31-01-2007 / 11-02-2007 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre zahraničné veci
 • 03-09-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Indiou
 • 18-02-2008 / 13-07-2009 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Náhradník

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
 • 29-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 09-02-2007 / 03-06-2008 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 12-02-2007 / 13-07-2009 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom
 • 15-03-2007 / 02-09-2007 : Delegácia pre vzťahy s Indiou
 • 04-06-2008 / 13-07-2009 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

all-activities

Príspevky do plenárnych rozpráv

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Vysvetlenia hlasovania

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

Vysvetlenia hlasovania

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k Dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou

09-12-2008 AFET_AD(2008)406165 PE 406.165v02-00 AFET
Charles TANNOCK

Návrhy uznesení

Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky

Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017)

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o obnove televízneho vysielania NTDTV do Číny prostredníctvom organizácie Eutelsat

08-10-2008 P6_DCL(2008)0086 Prijaté
Marco CAPPATO Hanna FOLTYN-KUBICKA Thomas MANN Charles TANNOCK Helga TRÜPEL
Dátum začatia : 08-10-2008
Platné do : 22-01-2009
Prijaté (dátum) : 03-02-2009
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2009)0041
Počet signatárov : 477 - 23-01-2009

Písomné vyhlásenie o medzinárodnom uznaní veľkého hladomoru na Ukrajine (1932 – 1933) za genocídu

15-01-2007 P6_DCL(2007)0004 Premlčané
Konrad SZYMAŃSKI Charles TANNOCK Marek SIWIEC
Dátum začatia : 15-01-2007
Platné do : 15-04-2007
Počet signatárov : 139 - 15-04-2007

Písomné vyhlásenie o medzištátnych osvojeniach v Rumunsku

03-04-2006 P6_DCL(2006)0023 Prijaté
Claire GIBAULT Jean-Marie CAVADA Antoine DUQUESNE Charles TANNOCK Enrique BARÓN CRESPO
Dátum začatia : 03-04-2006
Platné do : 06-07-2006
Prijaté (dátum) : 05-09-2006
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2006)0336
Počet signatárov : 408 - 06-07-2006

Prezenčná listina

Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.