Veuillez remplir ce champ
Chris DAVIES Chris DAVIES
Chris DAVIES
Spojené kráľovstvo

Dátum narodenia : , Lytham St Annes

9. volebné obdobie Chris DAVIES

Politické skupiny

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : skupina Renew Europe - Člen

Národné strany

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Spojené kráľovstvo)

Predseda

  • 10-07-2019 / 31-01-2020 : Výbor pre rybárstvo

Člen

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Výbor pre rybárstvo
  • 02-07-2019 / 08-10-2019 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom
  • 10-07-2019 / 31-01-2020 : Konferencia predsedov výborov

Náhradník

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Výbor pre ústavné veci
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
  • 09-10-2019 / 31-01-2020 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom

Hlavné parlamentné činnosti

Príspevky do plenárnych rozpráv

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Ďalšie parlamentné činnosti

Otázky na písomné zodpovedanie

Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Vyhlásenia

Originál podpísaného/datovaného vyhlásenia v archíve Európskeho parlamentu.