Daniel HANNAN : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre ústavné veci 
Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva 
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení 

Náhradník 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Kontakt