Lara WOLTERS : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre kontrolu rozpočtu 
Výbor pre právne veci 
Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou 

Náhradníčka 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie 
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 

Nedávne činnosti 

Kontakt