Jan HUITEMA : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 

Náhradník 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výbor pre rybárstvo 
Delegácia pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou 

Nedávne činnosti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) NL  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Jan HUITEMA  
Jan HUITEMA 

Na stránke EP NEWSHUB

Kontakt