Pavel SVOBODA : Domovská stránka 

Predseda 

Výbor pre právne veci 

Člen 

CPCO  
Konferencia predsedov výborov 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora 

Náhradník 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Nedávne činnosti 

Kontakt