Alajos
MÉSZÁROS

Príspevky do plenárnych rozpráv - 7. volebné obdobie Alajos MÉSZÁROS

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Sloboda pohybu pracovníkov (A7-0386/2013 - Edit Bauer)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.17)

Fluórované skleníkové plyny (rozprava)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(19)

Spoločné európske kúpne právo (rozprava)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(4)

Jednominútové vystúpenia (článok 150)

03-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-03(16)