Vilija BLINKEVIČIŪTĖ : Domovská stránka 

Podpredsedníčka 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 

Členka 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest 

Náhradníčka 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko 

Nedávne činnosti 

Kontakt