Please fill this field
Valdemar TOMAŠEVSKI Valdemar TOMAŠEVSKI
Valdemar TOMAŠEVSKI

Európski konzervatívci a reformisti

Člen predsedníctva

Litva - Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (Litva)

Dátum narodenia : , Vilnius

Domovská stránka Valdemar TOMAŠEVSKI

Podpredseda

D-BY
Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom

Člen

REGI
Výbor pre regionálny rozvoj
DEPA
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

Náhradník

DEVE
Výbor pre rozvoj
DROI
Podvýbor pre ľudské práva

Nedávne činnosti

70. výročie Schumanovej deklarácie (rozprava) LT

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-094-0000)
Príspevky do plenárnych rozpráv

Dohoda medzi EÚ a Bieloruskom o zjednodušení udeľovania víz (A9-0090/2020 - Ondřej Kovařík) LT

13-05-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Pone Pirmininke,
Aš palaikiau sprendimą dėl supaprastinto vizų režimo tarp Europos Sąjungos ir Baltarusijos sudarymo. Kaip Europos Parlamento Delegacijos ryšiams su Baltarusija pirmininko pavaduotojas, laikau šį sprendimą geru ir būtinu žingsniu gerinant tarpusavio santykius. Šiandien Parlamento priimtame susitarime įvedama, abipusiškumo pagrindu supaprastinti vizų ne ilgesniam kaip 90 dienų buvimo laikotarpiui išdavimo tvarką Sąjungos ir Baltarusijos piliečiams. Be to, nuo vizos mokesčio bus atleidžiami vaikai iki 12 metų, neįgalieji, artimi giminaičiai gyvenantys abipus sienos bei oficialių delegacijų nariai. Tvarka susijusi su dokumentų, reikalingų patvirtinti kelionės tikslą ,pristatymu taip pat buvo supaprastinta vizų prašymą pateikiantiems asmenims, tarp kitko artimiems giminaičiams, verslininkams, žurnalistams, pradinės ir vidurinės mokyklos moksleiviams, studentams ir asmenims dalyvaujantiems mokslo, kultūros ir sporto renginiuose. Tai gera žinia Lietuvos piliečių požiūriu, ypač Vilniaus krašto gyventojams. Tai svarbu ne tik dėl tiesioginės Lietuvos ir Baltarusijos kaimynystės, bet ir dėl to, kad daugybė Vilniaus krašto, padalinto valstybių siena, gyventojų turi giminaičių kitoje sienos pusėje. Vizų režimo supaprastinimas tikrai palengvins šeimos ryšius abipus sienos.

Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom LT

17-04-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Pone Pirmininke,
palaikiau balsavime skubos procedūrą šiuo klausimu - nenumatytoms išlaidoms skirto rezervo mobilizavimas 2020 m., užtikrinantis pagalbą valstybėms narėms nepaprastųjų situacijų metu reaguojant į COVID-19 pandemiją. Šiandien Komisija pateikė taisomojo biudžeto projektą, kuriame numatyti įsipareigojimų asignavimų padidinimas piliečių saugumui ir parama nepaprastosios padėties metu Sąjungos teritorijoje. Šios veiklos tikslas yra teisingas. Esmė tame, kad reiktų padėti valstybėms narėms sušvelninti pandemijos padarinius ir suteikti papildomą finansavimą ES civilinės saugos mechanizmui, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos didesnio masto atsargų kaupimui ir reikiamų išteklių paskirstymo visoje Europoje koordinavimui. Didelis ir plataus masto poveikis visuomenės sveikatai jau atsirado tose valstybėse narėse, kurias labiausiai paveikė pandemija, ir tos valstybės tampa vis pažeidžiamesnės kai pandemija tampa vis rimtesnė daugelyje valstybių narių. Šio iššūkio mastas ir apimtis reikalauja veiksmingos Sąjungos reakcijos į pandemijos sukeliamus humanitarinius padarinius Sąjungoje, susijusius su visuomenės sveikata. Ir tam Sąjunga turi skirti papildomų finansinių išteklių.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg