Please fill this field
Viktor USPASKICH Viktor USPASKICH
Viktor USPASKICH

skupina Renew Europe

Člen

Litva - Darbo partija (Litva)

Dátum narodenia : , Vilnius

Domovská stránka Viktor USPASKICH

Člen

REGI
Výbor pre regionálny rozvoj
DCAS
Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom

Náhradník

JURI
Výbor pre právne veci
DSCA
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko
DEPA
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

Nedávne činnosti

Makrofinančná pomoc partnerom zapojeným do procesu rozširovania a partnerom susedstva v súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 LT

15-05-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

. – Balsavau už, nes šios krizės priežastis įvairiose šalyse yra ta pati, jos trukmė ir sunkumas gali skirtis, priklausomai nuo jų ekonominės struktūros ir gebėjimo imtis veiksmingų kovos su krize priemonių. Žlungant prekybai ir apskritai didėjant nenorui rizikuoti besiformuojančiose rinkose, nuosmukis kelia didelę įtampą jų mokėjimų balansui. Priklausomai nuo viruso išplitimo ir jo ekonominių padarinių, taip pat kyla aiški ir neišvengiama rizika, susijusi su socialiniu stabilumu ir saugumu, o šalutinis poveikis gali išplisti visame regione ir už jo ribų. Siūloma ES MFP siekiama padėti šalims partnerėms patenkinti dalį jų neatidėliotinų išorės finansavimo poreikių, susijusių su šiuo metu įgyvendinamomis TVF programomis, taip sumažinant jų ekonomikos trumpalaikį mokėjimų balanso pažeidžiamumą, susijusį su COVID-19 krize.

Dočasné opatrenia týkajúce sa prevádzky leteckých dopravných služieb LT

15-05-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

. – Balsavau už, nes Aviacijos sektorius yra strategiškai svarbus Europos Sąjungai, įnešantis didžiulį indėlį į visą ES ekonomiką ir užimtumą. Pavyzdžiui, 2016 m. aviacijos sektorius užtikrino 9,4 mln. ES darbo vietų ir daugiau kaip 624 mlrd. EUR prisidėjo prie ES BVP. Tačiau aviacija taip pat svarbi ir MVĮ klestėjimui bei turizmui 1 . Kiekvienas aviacijos sektoriuje išleistas euras į ekonomiką pritraukia dar tris eurus, o kiekviena aviacijos sektoriuje sukurta nauja darbo vieta prisideda prie trijų naujų darbo vietų kituose sektoriuose. Turint omeny svarų aviacijos sektoriaus indėlį į ekonomikos augimą ir užimtumą, COVID-19 pandemijos poveikis šiam sektoriui gali turėti toli siekiančių ir ilgai juntamų pasekmių ES ekonomikai, taip pat susisiekimui, prekybai, kelionių įperkamumui ir pasirinkimui. Sumažėjusi paklausa, uždarytos sienos ir laikinai apribotas susisiekimas oro transportu ES viduje bei tarp ES ir didelių tarptautinių rinkų gali dar gerokai sumažinti keleivių keliones oro transportu.

Dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (súhrnné nariadenie) LT

15-05-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

. – Balsavau už, nes tikslas – nustatyti specialias laikinąsias priemones dėl tam tikrų pažymėjimų, licencijų ir leidimų atnaujinimo ar jų galiojimo laikotarpio pratęsimo, taip pat dėl tam tikrų periodinių patikrų ir mokymų atidėjimo, kurios reaguojant į dėl COVID-19 protrūkio susidariusias ypatingas aplinkybes turėtų būti taikomos kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų transporto bei laivybos saugumo srityje. Dėl COVID-19 krizės susidarė ypatingos aplinkybės, darančios įtaką įprastai valstybių narių kompetentingų institucijų veiklai ir transporto įmonių darbui, susijusiam su įvairiuose transporto sektoriuose atliktinais administraciniais formalumais. Šių aplinkybių nebuvo galima pagrįstai numatyti tuo metu, kai buvo priimami atitinkami Sąjungos teisės aktai. Dėl viešųjų priemonių, kurias buvo būtina įvesti dėl COVID-19 protrūkio, vežėjai ir kiti susiję asmenys daugeliu atvejų nebegali atlikti formalumų arba procedūrų, kurie būtini norint laikytis tam tikrų Sąjungos teisės nuostatų, susijusių su pažymėjimų, licencijų ir leidimų atnaujinimu, jų galiojimo pratęsimu ar tolesniu galiojimu. Be to, dėl tų pačių priežasčių valstybių narių kompetentingos institucijos gali nepajėgti vykdyti Sąjungos teisėje nustatytų įpareigojimų ir užtikrinti, kad atitinkami vežėjų pateikti prašymai būtų išnagrinėti nesibaigus nustatytiems terminams.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg