Please fill this field
Morten LØKKEGAARD Morten LØKKEGAARD
Morten LØKKEGAARD

skupina Renew Europe

Podpredseda

Dánsko - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dánsko)

Domovská stránka Morten LØKKEGAARD

Člen

IMCO
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
DANZ
Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom

Náhradník

INTA
Výbor pre medzinárodný obchod
CULT
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
DMER
Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru
DLAT
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Nedávne činnosti

Obnovenie trestného stíhania predsedu vlády Českej republiky vo veci zneužitia prostriedkov EÚ a možných konfliktov záujmov (B9-0192/2020) DA

19-06-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Venstre støtter indsatsen imod korruption og offentligt misbrug i alle deres former og afskygninger. Men Tjekkiet er er fuldt funktionsdygtigt demokrati og denne sag behandles allerede af Tjekkiets offentlige anklager. Et grundlæggende retsstatsprincip er, at alle er uskyldige indtil dømt. Det er ikke EP’s rolle at fungere som dommer i sager, hvor et internationalt anerkendt retsvæsen fører en sag. Derfor stemmer vi imod resolutionen

Politika hospodárskej súťaže – výročná správa za rok 2019 (A9-0022/2020 - Stéphanie Yon-Courtin) DA

18-06-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

I Venstre støtter vi Europa-Parlamentets årlige betænkning om Konkurrencepolitik. I en tidsalder, hvor især det digitale område fylder mere og mere for konkurrencepolitikken, er det afgørende, at EU også her skaber fornuftige rammer for europæiske virksomheder i Europa og globalt. Derudover er det vigtigt at vi får den europæiske konkurrencepolitik strømlinet med vores grønne ambitioner, og Venstre er glad for at betænkningen opfordrer til netop dette. I den forbindelse blev det i forbindelse med denne afstemning forslået, at Europa-Parlamentet skal opfordre Kommissionen til at præsentere en CO2-grænsejusteringsmekanisme. Venstre er ikke imod ideen om en CO2-grænsejusteringsmekanisme. Hvis en sådan mekanisme designes korrekt, kan den blive et vigtigt værktøj i kampen mod global opvarmning. Den kan potentielt også tilskynde flere lande uden for EU til at øge deres klimaambitioner. Venstre kunne dog ikke stemme for ændringsforslaget i sin endelige form, da det undlader en vigtig betingelse for en europæisk CO2-grænsejusteringsmekanisme: Mekanismen skal være kompatibel med EU's forpligtelser inden for Verdenshandelsorganisationen (WTO) og minimere risikoen for handelskonflikter med EU's handelspartnere.

Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom DA

17-04-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Venstre er enig i den støtte og respekt for de mange, der lider menneskelige eller økonomiske tab, og for dem, der kæmper for at få vores samfund til at hænge sammen, som beslutningen erklærer. Vi er også enige i at lade EU strække sig så langt som overhovedet muligt for at hjælpe medlemsstaterne og understøtte de ramte regioner og erhverv, vel at mærke inden for de nuværende traktatmæssige og institutionelle rammer.
Venstres delegation har valgt ikke at stemme for beslutningsforslaget, fordi vi ikke kan støtte følgende elementer:
1) At covid-19-krisen bruges som foranledning til at gennemføre omfattende ændringer af EU-traktaten.
2) Kravet om en ubetinget afvikling af den midlertidige grænsekontrol.
3) En permanent europæisk genforsikring af nationale arbejdsløshedsordninger.
4) En kraftig forøgelse af næste FFR, udstedelse af europæiske kriseobligationer og udskrivelse af nye indtægter til EU i form af skatter og afgifter.
5) Kritikken af medlemsstaternes egenhændige tiltag i beskyttelsen af deres borgere.

Morten LØKKEGAARD
Morten LØKKEGAARD

Na stránke EP NEWSHUB

RT @krmeinert: Visse stavefejl er bare helt ok. https://t.co/ZLxL8hx7LG 

Rart at høre: Von det Leyen: Solidaritet handler også om reformer - i ALLE lande! #eudk #COVID19 #nextgenerationeu https://t.co/iNBEPWiQWS 

Merkel i EP: “Der er brug for ekstraordinær solidaritet nu i Europa - og jeg har brug for Jeres støtte”.... #coronavirus #eudk https://t.co/IbGYkbXuAu 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg