Please fill this field
Jarosław KALINOWSKI Jarosław KALINOWSKI
Jarosław KALINOWSKI

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Poľsko - Polskie Stronnictwo Ludowe (Poľsko)

Dátum narodenia : , Wyszków

7. volebné obdobie Jarosław KALINOWSKI

Politické skupiny

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Polskie Stronnictwo Ludowe (Poľsko)

Člen

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 16-09-2009 / 27-03-2012 : Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom
 • 16-09-2009 / 27-03-2012 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 28-03-2012 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Irakom

Náhradník

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko a EÚ – Uzbekistan a pre vzťahy s Tadžikistanom, Turkménskom a Mongolskom
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

all-activities

Návrhy uznesení

Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky

Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017)

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o dodržiavaní práv národnostných menšín v Litve

08-02-2010 P7_DCL(2010)0008 Premlčané
Ryszard CZARNECKI Lajos BOKROS Jarosław KALINOWSKI Janusz WOJCIECHOWSKI
Dátum začatia : 08-02-2010
Platné do : 20-05-2010
Počet signatárov : 84 - 20-05-2010

Vyhlásenia

Originál podpísaného/datovaného vyhlásenia v archíve Európskeho parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg