Ryszard Antoni LEGUTKO : Domovská stránka 

Podpredseda 

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile 

Člen 

BCPR  
Konferencia predsedov 
Výbor pre kontrolu rozpočtu 
Výbor pre hospodárske a menové veci 
Výbor pre kultúru a vzdelávanie 
Delegácia pre vzťahy s Afganistanom 
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení 

Náhradník 

Výbor pre ústavné veci 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Nedávne činnosti 

Kontakt