Ádám KÓSA : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 
Delegácia pre vzťahy s Japonskom 

Náhradník 

Výbor pre rozvoj 
Podvýbor pre ľudské práva 
Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) 

Nedávne činnosti 

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Program Spravodlivosť (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) HU  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Ádám KÓSA  
Ádám KÓSA 

Na stránke EP NEWSHUB

  • My week on Twitter 🎉: 8 Mentions, 6.28K Mention Reach, 1 Like. See yours with https://t.co/OxC2m4fIOL  https://t.co/Lfz7w3Y8Z5 

    Zverejnené:  
    na twitter 
  • RT @KatalinBogyay: After 1956 Hungarian Revolution was crushed , Imre Nagy, PM of Hungary was executed in 1958 on this very day. 30 years ago he was reburied with his fellow martyrs on this day. That time young Victor Orban made his speech on Heroes Square telling the Soviets to leave Hungary! https://t.co/KoBDyEMWbb 

    Zverejnené:  
    na twitter 

Kontakt