Please fill this field
David Maria SASSOLI David Maria SASSOLI
David Maria SASSOLI

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Člen

Taliansko - Partito Democratico (Taliansko)

Dátum narodenia : , Firenze

7. volebné obdobie David Maria SASSOLI

Politické skupiny

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen

Národné strany

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Taliansko)

Člen

 • 16-07-2009 / 06-10-2010 : Výbor pre rozvoj
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom
 • 07-10-2010 / 18-01-2012 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Náhradník

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zahraničné veci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 21-02-2012 / 19-09-2012 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí
 • 20-09-2012 / 18-11-2012 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 19-11-2012 / 23-01-2013 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 24-01-2013 / 30-06-2014 : Výbor pre petície

all-activities

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Návrhy uznesení

Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky

Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017)

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie na podporu ustanovenia Európskeho dňa pamiatky spravodlivých

16-01-2012 P7_DCL(2012)0003 Prijaté
Gabriele ALBERTINI Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA Niccolò RINALDI David Maria SASSOLI
Dátum začatia : 16-01-2012
Platné do : 10-05-2012
Prijaté (dátum) : 10-05-2012
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2012)0205
Počet signatárov : 388 - 10-05-2012

Písomné vyhlásenie o slobode umiestňovania náboženských symbolov predstavujúcich kultúru a identitu národa na verejných miestach

23-11-2009 P7_DCL(2009)0064 Premlčané
Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS Mario MAURO David Maria SASSOLI Mario BORGHEZIO Magdi Cristiano ALLAM
Dátum začatia : 23-11-2009
Platné do : 11-03-2010
Počet signatárov : 129 - 15-03-2010

Vyhlásenia

Originál podpísaného/datovaného vyhlásenia v archíve Európskeho parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg