Vyplňte toto políčko
Paulo RANGEL Paulo RANGEL
Paulo RANGEL

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Podpredseda

Portugalsko - Partido Social Democrata (Portugalsko)

Dátum narodenia : ,

Stanoviská – v úlohe spravodajcu Paulo RANGEL

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k vykonávaniu európskeho zatykača a postupom odovzdávania osôb medzi členskými štátmi

14-10-2020 AFCO_AD(2020)648270 PE648.270v02-00 AFCO
Paulo RANGEL

Stanovisko k výročnej správe o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2018

12-11-2019 AFCO_AL(2019)643072 PE643.072v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg