Please fill this field
Milan ZVER Milan ZVER
Milan ZVER

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Slovinsko - Slovenska demokratska stranka (Slovinsko)

Dátum narodenia : , Ljubljana

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu Milan ZVER

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku železníc (2021)

17-07-2020 CULT_AD(2020)650707 PE650.707v02-00 CULT
Dace MELBĀRDE

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg