• Gerben-Jan   GERBRANDY  

Gerben-Jan GERBRANDY : Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) - 8. volebné obdobie 

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o znížení znečistenia mikroplastmi  
- P8_DCL(2016)0006 - Premlčané  
Catherine BEARDER , Roberta METSOLA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Margrete AUKEN , Brian HAYES , Gerben-Jan GERBRANDY , Marco AFFRONTE , Linnéa ENGSTRÖM , Françoise GROSSETÊTE , José Inácio FARIA , Kathleen VAN BREMPT  
Dátum začatia : 01-02-2016
Platné do : 01-05-2016
Počet signatárov : 340 - 02-05-2016
Písomné vyhlásenie o plytvaní potravinami  
- P8_DCL(2015)0001 - Premlčané  
Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI  
Dátum začatia : 12-01-2015
Platné do : 12-04-2015
Počet signatárov : 179 - 17-04-2015