• Marietje   SCHAAKE  

Marietje SCHAAKE : Otázky na ústne zodpovedanie - 8. volebné obdobie 

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136