Julie GIRLING : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) 

Náhradníčka 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 

Nedávne činnosti 

Kontakt