Mara BIZZOTTO : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 

Náhradníčka 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Výbor pre petície 
Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom 

Nedávne činnosti 

Kontakt