Eva MAYDELL : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou 

Náhradníčka 

Výbor pre hospodárske a menové veci 
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 

Nedávne činnosti 

Kontakt