Poslanci Európskeho parlamentu

Európsky parlament sa skladá zo 705 poslancov zvolených v 27 členských štátoch rozšírenej Európskej únie. Od roku 1979 sa poslanci volia priamym všeobecným hlasovaním na obdobie 5 rokov.

Nájsť poslancov EP podľa krajiny

Španielsko (Kanárske ostrovy)
Francúzsko (zámorské departmány a územia)
Portugalsko (Madeira, Azory)
image/svg+xml Írsko Malta Belgicko Luxembursko Portugalsko Švédsko Chorvátsko Bulharsko Cyprus Rakúsko Česko Dánsko Maďarsko Poľsko Slovensko Slovinsko Nemecko Estónsko Fínsko Lotyšsko Litva Rumunsko Holandsko Taliansko Grécko Francúzsko Španielsko

Vyhľadať poslanca

703 poslancov

Ukázať zoznam

O poslancoch

Každá krajina rozhoduje o tom, akou formou sa uskutočnia voľby, ale pritom musí zaručovať rovnosť pohlaví a tajné hlasovanie. Pri európskych voľbách platí zásada pomerného zastúpenia. Veková hranica pre účasť vo voľbách je v Rakúsku, Belgicku, Nemecku a na Malte 16 rokov, v Grécku 17 a v ostatných členských štátoch 18 rokov. Kreslá sa prideľujú na základe počtu obyvateľov každého členského štátu. Viac ako tretinu poslancov EP tvoria ženy. Poslanci EP sa rozdeľujú do skupín podľa politickej príslušnosti, nie podľa štátnej príslušnosti. Poslanci EP vyžívajú svoj čas na prácu vo volebných obvodoch, v Štrasburgu, kde sa každoročne uskutočňuje 12 plenárnych schôdzí, a v Bruseli, kde sa uskutočňujú dodatočné plenárne schôdze, ako aj schôdze výborov a politických skupín. Pracovné podmienky poslancov sa vysvetľujú v štatúte poslancov z roku 2009.