Please fill this field
Niels FUGLSANG Niels FUGLSANG
Niels FUGLSANG

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Član

Danska - Socialdemokratiet (Danska)

Datum rojstva : , Kobenhavn

Domov Niels FUGLSANG

Član

ITRE
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
D-CN
Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko

Namestnik

ECON
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
D-TR
Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija

Nedavne dejavnosti

REPORT on a comprehensive European approach to energy storage EN

02-07-2020 A9-0130/2020 PE648.259v02-00 ITRE
Poročila v vlogi poročevalca v senci
Claudia GAMON

Novi večletni finančni okvir, lastna sredstva in načrt za oživitev DA

15-05-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

. – De danske socialdemokrater står fast på, at en kommende flerårig finansiel ramme og genopretningsplan skal være både grøn og retfærdig. Samtidig skal finansieringen også være realistisk og ansvarlig. En kommende FFR eller genopretningsplan må ikke betyde, at enkelte lande er nødt til at skære i f.eks. egen velfærd, fordi de skal finansiere et højere EU-budget. Derudover mener vi ikke, at fælles europæisk gældshæftelse er vejen ud af den nuværende økonomiske tilbagegang.
De danske socialdemokrater stemte derfor imod beslutningsforslaget om den nye flerårige finansielle ramme, egne indtægter og genopretningsplanen, idet den både lægger op til en kraftig forhøjelse af det europæiske budget og indførelse af fælles europæiske obligationer. Det betyder imidlertid ikke, at forslaget er blottet for positive tiltag. I Socialdemokratiet støtter vi op om, at en kommende FFR og genopretningsplan skal prioritere den grønne omstilling og bygge på de traktatfæstede værdier. Samtidig ser vi positivt på idéen om en europæisk finansskat. Disse delelementer vil vi arbejde for bliver virkeliggjort i det endelige budget og i den endelige genopretningsplan.

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski parlament (A9-0021/2020 - Maria Grapini) DA

14-05-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge. Vi glæder os over, at Parlamentet de sidste par år har vedtaget skærpede regler og mere kontrol, men mener ikke, at vi er i mål endnu. Det er afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, som ikke efterlader rum for forskellige fortolkninger på tværs af lande og politiske grupper. Kontrollen skal udføres af fagprofessionelle, og eventuel fejlbrug af midlerne skal sanktioneres. Vi støtter ethvert konstruktivt og realistisk forslag, der kan bidrage til dette, men er bevidste om, at det er Præsidiet, der udformer reglerne, hvorfor vi ikke på forhånd kan lægge os fast på en bestemt model.
Vi mener, Parlamentet kun bør have ét hjemsted. Dette vurderes at kunne generere årlige besparelser på mere end 114 mio. EUR og reducere Parlamentets CO2-udledninger med 11-19.000 tons. Med velvilje fra alle medlemslande vil dette kunne opnås uden en traktatændring.
Vi mener, at Parlamentet skal sikre ordentlige arbejdsvilkår for alle dets ansatte og beklager de kedelige rapporter om forringelser for servicemedarbejdere, der er ansat via kontrahenter og underkontrahenter; vi opfordrer derfor til en udredning af forholdene for dette personale.

Niels FUGLSANG
Niels FUGLSANG

Na spletišču EP NEWSHUB

RT @ThomasSby: Sammen med @JohanMoesgaard slår jeg i @A4arbejdsliv i dag er slag for Merkel og Macrons forslag om Carbon Adjustment Border Tax. Den er vigtig, når DK selv tager det nødvendige skridt og indfører højere CO2-afgifter herhjemme. #dkpol #dkøko https://t.co/CECpjUbSSY 

@WeissPernille @MargreteAuken @mortenhelveg @AsgerChristens2 Jeg stemmer ud fra min overbevisning. Jeg mener ikke EU skal bruge den grønne just transition fund på gas. Jeg er ikke en nikke dukke der bare stemmer som jeg får besked på. Den tilgang synes jeg også du skulle prøve @WeissPernille ☺️

Godt at @JeppeKofod melder klart ud her! Israels planer om annektering er ulovlig og de bør komme tilbage til forhandlingsbordet nu frem for at bryde folkeretten. https://t.co/q8A93Z1KXm 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg