Please fill this field
Terry REINTKE Terry REINTKE
Terry REINTKE

Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze

Podpredsednica

Nemčija - Bündnis 90/Die Grünen (Nemčija)

Datum rojstva : , Gelsenkirchen

8. zakonodajno obdobje Terry REINTKE

Politične skupine

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze - Članica

Nacionalne stranke

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Nemčija)

Poslanci

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za regionalni razvoj
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za pravice žensk in enakost spolov
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Črna gora
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za regionalni razvoj
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za pravice žensk in enakost spolov

Namestnica

  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Bosno in Hercegovino ter Kosovom

Glavne parlamentarne dejavnosti

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Koordinacija sistemov socialne varnosti (razprava) DE

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-027-0000)

Razpored dela EN

11-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-11(1-023-0000)

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah

05-12-2018 LIBE_AD(2018)629627 PE629.627v02-00 LIBE
Terry REINTKE

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah

23-11-2018 REGI_AD(2018)627807 PE627.807v02-00 REGI
Iskra MIHAYLOVA

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+)

14-11-2018 FEMM_AD(2018)627761 PE627.761v03-00 FEMM
Agnieszka KOZŁOWSKA

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+)

08-11-2018 REGI_AD(2018)625392 PE625.392v02-00 REGI
Mercedes BRESSO

Predlogi resolucij

Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

PISNA IZJAVA o ukrepih za boj proti homofobiji, transfobiji in bifobiji v EU

12-09-2016 P8_DCL(2016)0100 Zastarano
José BLANCO LÓPEZ Takis HADJIGEORGIOU Tanja FAJON Eider GARDIAZABAL RUBIAL Terry REINTKE Daniele VIOTTI Brando BENIFEI Deirdre CLUNE Hugues BAYET Jonás FERNÁNDEZ José Inácio FARIA
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 51 - 13-12-2016

PISNA IZJAVA o dostopnosti stanovanj za ranljive skupnosti

12-09-2016 P8_DCL(2016)0074 Zastarano
Damian DRĂGHICI Marc TARABELLA Daciana Octavia SÂRBU Filiz HYUSMENOVA Nedzhmi ALI Sirpa PIETIKÄINEN Norica NICOLAI Cătălin Sorin IVAN Terry REINTKE Tomáš ZDECHOVSKÝ Benedek JÁVOR Mircea DIACONU Nicola CAPUTO Stefan ECK Ilhan KYUCHYUK
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 91 - 13-12-2016

PISNA IZJAVA o zdravstvenem varstvu transspolnikov

01-02-2016 P8_DCL(2016)0011 Zastarano
Siôn SIMON Marian HARKIN Nessa CHILDERS Terry REINTKE Anneleen VAN BOSSUYT Daniele VIOTTI Laura FERRARA Jeppe KOFOD Miriam DALLI Malin BJÖRK Hugues BAYET Anja HAZEKAMP
Datum predložitve : 01-02-2016
Pretek roka : 01-05-2016
Število podpisnikov : 76 - 02-05-2016

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg