Please fill this field
Pavel TELIČKA Pavel TELIČKA
Pavel TELIČKA
Češka

Datum rojstva : , Washington DC

8. zakonodajno obdobje Pavel TELIČKA

Politične skupine

 • 01-07-2014 / 31-01-2017 : Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Podpredsednik
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Član

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 30-01-2018 : ANO 2011 (Češka)
 • 31-01-2018 / 21-02-2019 : Independent (Češka)
 • 22-02-2019 / 01-07-2019 : Hnutí Hlas (Češka)

Podpredsednik

 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Evropski parlament

Poslanci

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za promet in turizem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Izraelom
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Predsedstvo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za promet in turizem

Namestnik

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Belorusijo
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri parlamentarni skupščini Euronest
 • 04-05-2015 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Glavne parlamentarne dejavnosti

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o vojaški mobilnosti

12-10-2018 TRAN_AD(2018)626673 PE626.673v04-00 TRAN
Pavel TELIČKA

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019

30-08-2018 TRAN_AD(2018)622233 PE622.233v02-00 TRAN
Pavel TELIČKA

MNENJE o digitalizaciji evropske industrije

20-04-2017 TRAN_AD(2017)599589 PE599.589v03-00 TRAN
Pavel TELIČKA

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in evropsko statistiko ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 99/2013, (EU) št. 1287/2013, (EU) št. 254/2014, (EU) št. 258/2014, (EU) št. 652/2014 in (EU) 2017/826

04-12-2018 ITRE_AD(2018)627879 PE627.879v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu

04-12-2018 TRAN_AD(2018)626999 PE626.999v04-00 TRAN
Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, 1285/2013 in 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU

11-10-2018 TRAN_AD(2018)626706 PE626.706v02-00 TRAN
Massimiliano SALINI

Predlogi resolucij

Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Manjše interpelacije

Manjše interpelacije za pisni odgovor, naslovljene na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 130a, Priloga III

Večje interpelacije

Večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo, naslovljene na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev Evropskega parlamenta. Člen 139, Priloga III

Druge parlamentarne dejavnosti

Pisne obrazložitve glasovanja

Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Sporazuma o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah med Eurojustom in Dansko (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN

18-04-2019

In view of Denmark’s special status in the area of criminal justice after the Lisbon treaty was adopted, Denmark is not taking part in the new Regulation concerning Eurojust and is not bound by it. However, Denmark expressed the wish to further participate in the activities of Eurojust, and in that regard a cooperation agreement has to be agreed between Denmark and Eurojust. Consequently, I voted in favour of the proposed draft Council implementing decision approving the conclusion by Eurojust of the Agreement on Criminal Justice Cooperation between Eurojust and the Kingdom of Denmark.

Koordinacija sistemov socialne varnosti (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN

18-04-2019

I voted in favour of the proposed regulation on the coordination of social security systems, because it aims to facilitate mobility by ensuring that individuals do not lose their rights when moving within Europe and to ensure the continuity of social security when moving from one national legislation to another.

Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN

18-04-2019

The proposed regulation sets CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles. I voted in favour, because the targets set aim towards a relative reduction of the average specific emissions of the vehicles registered in the reference year 2019. Also, the proposal incentivises the deployment of zero and low-emission heavy-duty vehicles, as well as buses, coaches and small lorries. The regulation is an important stepping-stone towards a low carbon economy.

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

PISNA IZJAVA o podvojitvi zmogljivosti plinovoda Severni tok

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Zastarano
Claude TURMES Gunnar HÖKMARK Jacek SARYUSZ-WOLSKI Reinhard BÜTIKOFER Johannes Cornelis van BAALEN Miroslav POCHE Pavel TELIČKA Gabrielius LANDSBERGIS Petras AUŠTREVIČIUS Flavio ZANONATO Zdzisław KRASNODĘBSKI Bronis ROPĖ
Datum predložitve : 07-03-2016
Pretek roka : 07-06-2016
Število podpisnikov : 182 - 08-06-2016

PISNA IZJAVA o razširitvi vseevropskega prometnega omrežja na države zahodnega Balkana

14-12-2015 P8_DCL(2015)0072 Zastarano
Jozo RADOŠ Gesine MEISSNER Tonino PICULA Biljana BORZAN Ruža TOMAŠIĆ Dubravka ŠUICA Davor Ivo STIER Pavel TELIČKA Ivan JAKOVČIĆ Davor ŠKRLEC Claudia ȚAPARDEL Ilhan KYUCHYUK Franc BOGOVIČ Patricija ŠULIN
Datum predložitve : 14-12-2015
Pretek roka : 14-03-2016
Število podpisnikov : 68 - 15-03-2016

PISNA IZJAVA o spodbujanju mobilnosti delovne sile vaditeljev fitnesa prek priznavanja njihovih spretnosti in kvalifikacij

11-11-2015 P8_DCL(2015)0067 Zastarano
Antanas GUOGA Lefteris CHRISTOFOROU Marc TARABELLA Seán KELLY Santiago FISAS AYXELÀ Demetris PAPADAKIS Pavel TELIČKA Brando BENIFEI Angel DZHAMBAZKI Ulla TØRNÆS Bogdan Brunon WENTA Theodoros ZAGORAKIS Sofia SAKORAFA
Datum predložitve : 11-11-2015
Pretek roka : 11-02-2016
Število podpisnikov : 51 - 12-02-2016

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu