Pedro SILVA PEREIRA : Domov 

Podpredsednik 

PE  
Evropski parlament  

Odgovornosti podpredsednika: 

  • Proračun, primarna odgovornost (skupaj s podpredsednikom Rainerjem Wielandom)
  • Stavbe, sekundarna odgovornost (skupaj s podpredsednikom Rainerjem Wielandom)
  • Evropska pobuda za demokracijo in evropska državljanska pobuda
  • Član komisije za nadzor revizije
  • Podpredsednik delovne skupine za stavbe, promet in zeleni Parlament
  • Član delovne skupine za informacijsko in komunikacijsko politiko
  • Nadomešča predsednika pri Svetovni banki in Mednarodnem denarnem skladu (primarna odgovornost)
  • Nadomešča predsednika pri sosedski politiki (jug/EUROMED/Bližnji vzhod)

Član 

BURO  
Predsedstvo 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
Odbor za ustavne zadeve 
Delegacija za odnose z Japonsko 

Namestnik 

Odbor za mednarodno trgovino 
Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU 

Nedavne dejavnosti 

Kontakt