Please fill this field
Alfred SANT Alfred SANT
Alfred SANT

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Član

Malta - Partit Laburista (Malta)

Datum rojstva : , Sliema

8. zakonodajno obdobje Alfred SANT

Politične skupine

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partit Laburista (Malta)

Poslanci

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Namestnik

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za proračun
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Rusija
 • 25-02-2015 / 30-11-2015 : Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Preiskovalni odbor za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za proračun
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Posebni odbor o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom

Glavne parlamentarne dejavnosti

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in evropsko statistiko ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 99/2013, (EU) št. 1287/2013, (EU) št. 254/2014, (EU) št. 258/2014, (EU) št. 652/2014 in (EU) 2017/826

13-12-2018 ECON_AD(2018)628583 PE628.583v02-00 ECON
Ralph PACKET

Predlogi resolucij

Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Manjše interpelacije

Manjše interpelacije za pisni odgovor, naslovljene na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 130a, Priloga III

Večje interpelacije

Večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo, naslovljene na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev Evropskega parlamenta. Člen 139, Priloga III

Druge parlamentarne dejavnosti

Pisne obrazložitve glasovanja

Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Izvrševanje in financiranje splošnega proračuna EU za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (A8-0197/2019 - Jean Arthuis) EN

17-04-2019

It is obvious that the EU should be fully prepared for the different possible scenarios describing future relations between the United Kingdom and the EU. Not least from the budgetary side of things.
The contingency measures contemplated in this document are particularly important to minimise the damage that would ensue if a no deal scenario prevails.
Problems would go beyond those arising from a possible budget shortfall when and if the UK’s payments into the 2019 budget dry up.
Just as importantly, there would be problems for private individuals and corporate entities established in the UK and currently benefiting from EU funding. They need to maintain their eligibility for such funding the case of a no-deal.
The same applies for non-UK based persons who have entered into funding projects involving UK entities.
The text provides ways and means by which deleterious consequences are contained and compensated for.
It sends a strong signal that the EU is prepared to stand four square with commitments it has made to interested parties in terms of the relationship sustained over the years with the UK.
For the above reasons, I voted in favour of giving Parliament’s consent to this Commission proposal.

Boj proti razširjanju terorističnih spletnih vsebin (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) EN

17-04-2019

I have voted in favour of this report, dealing with the dissemination of terrorist content online.
Europe has been facing an evolving terrorist threat over the past years.
According to a report by the High-Level Commission Expert Group on Radicalisation (May 2018), internet featured in almost every 2017 attack. It is being used to disseminate instructions before attacks and to spread propaganda before and after attacks. Terrorist groups recruit many members online.
This text aims at reducing extremist content online by providing for duties of care to be applied by any hosting service providers in the EU while taking action against such content. Member States will need to ensure that competent authorities have sufficient capability and resources to enforce the removal orders. The report endorses cooperation among the national authorities, to avoid duplicating work and interference with ongoing investigations.
I welcome these consultation and cooperation procedures between the competent national authorities that take into account special circumstances for a removal order affecting the fundamental interests of a Member State.
Finally, feasibility of the delay for the removal of objectionable content on small platforms has been questioned. However, at no moment, should any fine tuning of measures being undertaken give the impression that we are being soft on terrorism.

Kapitalske zahteve (direktiva) (A8-0243/2018 - Peter Simon) EN

16-04-2019

After more than two years of work on the banking reform, we have finally reached the final stage with the EP plenary session’s approval of the compromise agreements reached with the Council and the Commission on the Capital Requirements Regulation and Directive.
I voted in favour of the compromise agreements because I believe that the new rules strike the right balance between the enhancing of the prudential requirement framework without adding excessive burden for banks.
In particular, I welcome the inclusion of the Malta Development Bank in the list of banks excluded from the application of these capital requirements.
The Malta Development Bank was created after the adoption of the initial Commission proposal and therefore it was not included in the text.
The application of these capital requirements to the Malta Development Bank would have had a counterproductive effect on its activities, due to unnecessary administrative burden and additional cost.
The compromise text reached by the EU Institutions makes sure that the Malta Development Bank receives the same treatment as the other National Promotional Banks in Europe.
In this way it will be able to fulfil its primary socio-economic objectives of public interest by supporting investments in Malta.

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje

Poslanci lahko postavijo vprašanja za pisni odgovor za ECB ter vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Ta vprašanja se najprej predložijo predsedniku pristojnega odbora. Člen 140, člen 141, Priloga III

Odgovori na vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje

Odgovori na vprašanja poslancev za ECB in vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Člen 140, člen 141, Priloga III

Osebni predlogi resolucij

Predlog resolucije v zvezi z zadevo v okviru dejavnosti Evropske unije lahko vloži vsak poslanec. Dopustni predlogi se posredujejo pristojnemu odboru, ki odloči, kateri postopek bo uporabil. Člen 143

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

PISNA IZJAVA o podpiranju pobude Odisej za ponoven zagon Evropske prostovoljske službe

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Zastarano
Jonás FERNÁNDEZ Alain LAMASSOURE Antonio TAJANI Jo LEINEN Neena GILL Jean-Marie CAVADA Mercedes BRESSO Dimitrios PAPADIMOULIS Santiago FISAS AYXELÀ Pablo ZALBA BIDEGAIN Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Barbara MATERA Karima DELLI José Manuel FERNANDES Silvia COSTA Eider GARDIAZABAL RUBIAL Ramón JÁUREGUI ATONDO Svetoslav Hristov MALINOV Alfred SANT Renato SORU Molly SCOTT CATO Hugues BAYET Enrique CALVET CHAMBON
Datum predložitve : 03-10-2016
Pretek roka : 03-01-2017
Število podpisnikov : 91 - 04-01-2017

PISNA IZJAVA o „ribji vojni” in varnosti ribičev

12-09-2016 P8_DCL(2016)0092 Zastarano
Michela GIUFFRIDA Raffaele FITTO Andrea COZZOLINO Takis HADJIGEORGIOU Marlene MIZZI Roberta METSOLA Neoklis SYLIKIOTIS Alfred SANT Nicola CAPUTO Theodoros ZAGORAKIS Patricija ŠULIN
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 38 - 13-12-2016

PISNA IZJAVA o ureditvi širokopasovnih povezav

12-09-2016 P8_DCL(2016)0091 Zastarano
Michela GIUFFRIDA Raffaele FITTO Andrea COZZOLINO Takis HADJIGEORGIOU Eric ANDRIEU Marlene MIZZI Alfred SANT Salvatore CICU Theodoros ZAGORAKIS Patricija ŠULIN Stefano MAULLU
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 63 - 13-12-2016

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg