Please fill this field
Isabella ADINOLFI Isabella ADINOLFI
Isabella ADINOLFI

Samostojni poslanci

Italija - Movimento 5 Stelle (Italija)

Vprašanja za pisni odgovor (in odgovori) Isabella ADINOLFI

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg