Veuillez remplir ce champ
Morten PETERSEN Morten PETERSEN
Morten PETERSEN

skupina Renew Europe

Član

Danska - Det Radikale Venstre (Danska)

Datum rojstva : , Kobenhavn

8. zakonodajno obdobje Morten PETERSEN

Politične skupine

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Član

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Det Radikale Venstre (Danska)

Podpredsednik

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poslanci

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Japonsko
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Namestnik

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Posebni odbor o terorizmu

Glavne parlamentarne dejavnosti

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem zakoniku elektronskih komunikacijah (prenovitev)

12-06-2017 LIBE_AD(2017)601042 PE601.042v02-00 LIBE
Morten PETERSEN

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Svet o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

09-06-2017 LIBE_AD(2017)601038 PE601.038v02-00 LIBE
Morten PETERSEN

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o izvajanju določb Pogodbe glede državljanstva EU

11-01-2019 LIBE_AD(2019)628589 PE628.589v02-00 LIBE
Martina ANDERSON

MNENJE o celoviti evropski industrijski politiki na področju umetne inteligence in robotike

13-12-2018 LIBE_AD(2018)629403 PE629.403v02-00 LIBE
Michał BONI

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027

09-11-2018 LIBE_AD(2018)627774 PE627.774v02-00 LIBE
Jeroen LENAERS

Predlogi resolucij

Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Večje interpelacije

Večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo, naslovljene na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev Evropskega parlamenta. Člen 139, Priloga III

Druge parlamentarne dejavnosti

Pisne obrazložitve glasovanja

Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Spremembe Poslovnika (A8-0462/2018 - Richard Corbett) EN

31-01-2019

. – I appreciate the good intentions of the AM from the Greens concerning AM84 and AM85. However, I voted against AM84 and AM85 because secret ballots should be preserved for votes regarding personnel. I fully support efforts to open up the voting process on legislation and promote more transparency in the European Parliament in general. However, in terms of voting for individuals for positions in Parliament such as Quaestors, Vice-President and President, the MEPs should be able to vote freely according to the conscience - and without pressure from outside stakeholders.

Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji, vključno z odnosi med EU ter Grenlandijo in Dansko (A8-0480/2018 - Maurice Ponga) EN

31-01-2019

. – For decades, cooperation between the EU and Greenland has been strengthened and now covers important issues such as fisheries, research, environment and infrastructure. It is important to note that this report does not change this close cooperation.
I voted in favour of this report because it proposes a (small) increase in funding for Greenland. However, our support for the suggested new division of funding between the OCTs is dependent on the Council agreeing to the overall increase for the OCTs. In this regard, it is important to note that Greenland’s nominal funds must not be reduced as part of the next MFF. In addition, I would have preferred a stronger emphasis on Greenland’s strategic importance to the EU and on the special relations with Greenland.

Program pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) EN

17-01-2019

. – I voted in favour of this report, because the European Union promised Lithuania assistance in decommissioning the old Soviet-era Iganilia nuclear power plant in Lithuania. This proposal helps the EU to live up to the commitment made at the accession of Lithuania to the European Union in co-financing the decommissioning of this plant. Decommissioning this plant is also an essential learning moment, and can heighten the EUs competence in closing these kinds of plans in the future.

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o opraševalcih, zdravju medonosnih čebel in čebelarskem sektorju

07-09-2015 P8_DCL(2015)0043 Zastarano
Ramon TREMOSA i BALCELLS Mark DEMESMAEKER Marco ZULLO Morten PETERSEN Marit PAULSEN Ulrike MÜLLER Paolo DE CASTRO Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Ian DUNCAN Andreas SCHWAB
Datum predložitve : 07-09-2015
Pretek roka : 07-12-2015
Število podpisnikov : 82 - 08-12-2015

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Poštni naslov

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 07M081
  1047 Bruxelles