Please fill this field
Jadwiga WIŚNIEWSKA Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

Skupina Evropskih konservativcev in reformistov

Članica

Poljska - Prawo i Sprawiedliwość (Poljska)

Domov Jadwiga WIŚNIEWSKA

Podpredsednica

DACP
Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU

Članica

LIBE
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Namestnica

ENVI
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
FEMM
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
D-CA
Delegacija za odnose s Kanado

Nedavne dejavnosti

OPINION on the EU Strategy for Gender Equality EN

22-07-2020 LIBE_AD(2020)648624 PE648.624v02-00 LIBE
Mnenja v vlogi poročevalca v senci
Evin INCIR

Sklenitev sporazuma o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem interorizmu, o katerem se pogajata EU in Nova Zelandija (A9-0131/2020 - Annalisa Tardino) PL

10-07-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

W zglobalizowanym świecie przestępczość i terroryzm stały się bardziej transnarodowe, ale także bardziej wyrafinowane. Dlatego niezwykle ważne jest, aby organy ścigania były w pełni wyposażone do współpracy z partnerami zewnętrznymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym obywatelom.
Europol musi mieć możliwość wymiany danych osobowych z organami ścigania państw trzecich w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań i ochrony obywateli UE przed przestępczością i terroryzmem.
Ważnie jest sformalizowanie przyszłej współpracy w celu zapobiegania poważnym przestępstwom, które mogą być planowane lub popełnione w Unii Europejskiej i na całym świecie.

Krepitev procesa vključevanja Romov v Evropi v naslednjem desetletju (razprava) PL

09-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-09(2-150-5000)
Prispevki k plenarnim razpravam
Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

Na spletišču EP NEWSHUB

RT @WiadomosciTVP: #Wiadomości | W Polsce nie tylko będzie więcej żołnierzy armii Stanów Zjednoczonych, ale powstanie też dowództwo reaktywowanego V korpusu. Generał broni John Kolasheski - pod swą komendą będzie miał wszystkie amerykańskie siły stacjonujące w naszym regionie. https://t.co/29WJmBDnud 

RT @PiotrGlinski: To jednak niebywałe, jak Onet kłamie. Przecież w wypowiedzi J. Gajosa nie chodzi o krytykę. Chodzi o przekroczenie granic. O porównanie do hitleryzmu. Wyjaśniam, bo może ktoś nie rozumie...

"Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać" - Jan Stanisław Jankowski #PW1944 #Pamiętamy #CześćiChwałaBohaterom🇵🇱 https://t.co/DP1SSlzhpY 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg