Please fill this field
Ivan ŠTEFANEC Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)

Član

Slovaška - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovaška)

Datum rojstva : , Považská Bystrica

Domov Ivan ŠTEFANEC

Član

IMCO
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
D-JP
Delegacija za odnose z Japonsko

Namestnik

ITRE
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
DROI
Pododbor za človekove pravice
D-UA
Delegacija pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Ukrajina
DEPA
Delegacija pri parlamentarni skupščini Euronest

Nedavne dejavnosti

Makrofinančna pomoč partnericam v okviru širitvene in sosedske politike v zvezi s pandemijo COVID-19 SK

15-05-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

Zhoršujúca sa platobná bilancia spolu s nepriaznivou finančnou situáciou ohrozujú finančnú a hospodársku stabilitu v regiónoch susediacich s Európskou úniou. Zvlášť blízke balkánske štáty, ktorých hospodárstva do značnej miery ovplyvňujú zárobky obyvateľstva v krajinách EÚ, či cestovnom ruchu. Je v našom záujme ich ekonomiky udržať čo najživotaschopnejšie.

Začasni ukrepi glede opravljanja zračnih prevozov SK

15-05-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

Investície a pracovné miesta v leteckom sektore generujú trojnásobok ďalších financií a nových pracovných miest v iných oblastiach. Ochromenie letectva počas pandémie koronavírusu si vyžaduje špecifický prístup k naštartovaniu tohto strategicky významného sektora EÚ.

Začasni ukrepi glede veljavnosti spričeval in licenc (omnibus) SK

15-05-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

Právna istota legálneho vykonávania povolaní v doprave, napriek tomu, že dôsledkom obmedzení nie sú mnohé podniky schopné dodržať pôvodné legislatívne nariadenia, umožňuje účinné fungovanie vnútorného trhu v oblasti dopravy a s ním súvisiacich služieb.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg