Julie WARD : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Članica

Nacionalne stranke  

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Združeno kraljestvo)

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za kulturo in izobraževanje
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Bosno in Hercegovino ter Kosovom
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za kulturo in izobraževanje

Namestnica 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za regionalni razvoj
  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za pravice žensk in enakost spolov
  • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za regionalni razvoj
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za pravice žensk in enakost spolov

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Poročila v vlogi poročevalca v senci  
Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin  
- CULT_AD(2019)632087 -  
-
CULT 
MNENJE Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2018  
- CULT_AD(2018)616539 -  
-
CULT 
MNENJE o izvajanju evropske strategije o invalidnosti  
- CULT_AD(2017)604815 -  
-
CULT 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje  
- CULT_AD(2019)629439 -  
-
CULT 
MNENJE o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki Evropske unije na tem področju  
- FEMM_AD(2018)627570 -  
-
FEMM 
MNENJE Izkoriščanje globalizacije: trgovinski vidiki  
- CULT_AD(2018)620759 -  
-
CULT 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Manjše interpelacije 
Manjše interpelacije za pisni odgovor, naslovljene na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 130a, Priloga III

Druge parlamentarne dejavnosti 

Pisne obrazložitve glasovanja 
Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Evropska mejna in obalna straža (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) EN  
 

Since becoming an MEP, I have sought to speak with and understand the experience of those who migrate to Europe. I have gone to the camps in Calais and Paris, worked with charities in my constituency and taken every opportunity to listen to people forced to migrate.
We have a situation where people are willing to risk drowning in our seas to start lives here, where people undergo unimaginable hardships to flee violence and economic deprivation in their home countries.
There are elements of this regulation that I welcome. I am glad that the European Border and Coastguard Agency will conduct searches to prevent people drowning. Those who are found must be treated with empathy and humanity. I welcome also the commitment to fundamental rights assessments when working with third countries, although I believe it is important that in the future we must seek to reinforce the efficiency and credibility of the complaints mechanism. We must be careful to ensure that Europe does not become too defensive about its borders. We must also uphold European values, protect the vulnerable and ensure our communities are welcoming to those experiencing hardships.

Boj proti razširjanju terorističnih spletnih vsebin (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) EN  
 

There has been a strong will in the European Parliament, at the end of the mandate, to tackle the dissemination of terrorism online, and an acceptance that regulation is necessary to counter radicalisation in the online space and with the guidance from the CULT and IMCO committees this has happened. However, we must still be wary it has manifest as belated sticking plaster to stranglehold big tech firms and punish SMEs. We still must address root causes, carefully define the scope of the regulation and put more reasoned and balanced measurements in place than those proposed Commission.

Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) EN  
 

With the rise of zero—hour contracts in the UK, through the emergence of the gig economy, and the transformative way our world is changing through the fourth industrial revolution, we must adapt legislation to ensure that workers are protected in this new ecosystem in the world of work. So with the UK Government still trying to leave the EU, and with the risk that the Conservatives will seek to water down workers’ rights, we must recognise that good regulation for predictable and transparent working conditions, along with collective bargaining for all citizens in all 28 Member States, is the best way for the UK, for the 27, for unions and for workforces.

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Osebni predlogi resolucij  
Predlog resolucije v zvezi z zadevo v okviru dejavnosti Evropske unije lahko vloži vsak poslanec. Dopustni predlogi se posredujejo pristojnemu odboru, ki odloči, kateri postopek bo uporabil. Člen 143

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o reformi visokega šolstva v Belorusiji  
- P8_DCL(2016)0122 - Zastarano  
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD  
Datum predložitve : 21-11-2016
Pretek roka : 21-02-2017
Število podpisnikov : 74 - 22-02-2017
Pisna izjava o uporabi člena 245 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi z novo vlogo Joséja Manuela Barrosa pri Goldman Sachs  
- P8_DCL(2016)0097 - Zastarano  
Pervenche BERÈS , Sylvie GUILLAUME , Emmanuel MAUREL , Julie WARD , Hugues BAYET , Karima DELLI , Eva JOLY , Sven GIEGOLD , Gérard DEPREZ , Fabio DE MASI  
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 143 - 13-12-2016
Pisna izjava o dostojanstvu ob koncu življenja  
- P8_DCL(2015)0055 - Zastarano  
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Gilles PARGNEAUX , Virginie ROZIÈRE , Marina ALBIOL GUZMÁN , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Frédérique RIES , Ernest URTASUN , Maria ARENA , Enrique CALVET CHAMBON , Julie WARD , Elena VALENCIANO , Sophia in 't VELD , José BLANCO LÓPEZ , Marie-Christine VERGIAT  
Datum predložitve : 05-10-2015
Pretek roka : 05-01-2016
Število podpisnikov : 95 - 06-01-2016

Izjave 

Izjave o udeležbi poslancev na prireditvah, ki jih organizirajo tretje osebe 

Kontakt