Ernest URTASUN : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze - Član

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Iniciativa per Catalunya Verds (Španija)

Podpredsednik 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za pravice žensk in enakost spolov
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z državami Srednje Amerike
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za pravice žensk in enakost spolov

Namestnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zunanje zadeve
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Preiskovalni odbor za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zunanje zadeve
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Posebni odbor o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Poročila v vlogi poročevalca v senci  
Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti 2019  
- FEMM_AD(2018)630515 -  
-
FEMM 
MNENJE o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2015  
- FEMM_AD(2015)560862 -  
-
FEMM 
MNENJE o kohezijski politiki in obrobnih skupnostih  
- FEMM_AD(2015)554696 -  
-
FEMM 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti  
- FEMM_AD(2018)628430 -  
-
FEMM 
MNENJE s priporočili Komisiji o humanitarnih vizumih  
- FEMM_AD(2018)622295 -  
-
FEMM 
MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU  
- FEMM_AD(2018)618327 -  
-
FEMM 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti 

Pisne obrazložitve glasovanja 
Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Mehanizem za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) EN  
 

. ‒ I voted in favour. One controversial part is the voluntary principle, which triggered some concerns among the Member States. Although strongly supporting the European added value of the mechanism and the way in which it should enhance cross-border cooperation between Member States, we are aware of the potential problems it could trigger within the Council regarding the principle of subsidiarity, giving that way more space to anti-EU governments and a possibility for not adopting this regulation after all. Thus, we supported the voluntary principle within the mechanism and, in general, we are happy with the rapporteur’s support for our amendments, especially concerning our amendment on including the reference to the Article 37 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union on environmental protection and sustainable development.

Osnutek sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Gruzijo (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) EN  
 

Voted in favour. It is good that Eurojust enhances its judicial cooperation with third countries, especially in those regions in the EU neighbourhood that are post-conflict regions with a large amount of weapons circulating, and organised crime prevalent. The Data Protection Supervisory Authority of Eurojust gave a positive opinion on those provisions of the Agreement that concern data transfers and data protection. Georgia is a member of the Council of Europe Convention on Data Protection. Data protection does not stand in the way of better police and judicial cooperation, but is a pre-condition for it.

Okvir za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji (A8-0198/2018 - Franck Proust) EN  
 

Voted in favour. The Regulation shows that the EU can still make good progress where needed. In the present context of steep increases of FDI from China in cutting-edge technology, which raise questions of security and public order, the EU responds with more coordination and information exchange between Member States and with the Commission. This will contribute to a more consistent and strategic approach of the EU. Autocratic countries increasingly invest in key technological sectors as a way to get access to such technology. This can create monopolistic structures under the direct control of undemocratic regimes, as well as strengthen control over their citizens and the possibility to crack down on human and fundamental rights. Though being limited to security and public order dimensions, this Regulation can also be linked to the current debate on reforming EU competition rules, insofar as this could also entail security considerations.

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje 
Poslanci lahko postavijo vprašanja za pisni odgovor za ECB ter vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Ta vprašanja se najprej predložijo predsedniku pristojnega odbora. Člen 140, člen 141, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o diskriminaciji v športu  
- P8_DCL(2016)0098 - Zastarano  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 76 - 13-12-2016
Pisna izjava o obdavčitvi ženskih sanitarnih izdelkov, na primer tamponov  
- P8_DCL(2016)0089 - Zastarano  
Karima DELLI , Linnéa ENGSTRÖM , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Molly SCOTT CATO , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest URTASUN , Monika VANA , Ángela VALLINA , Merja KYLLÖNEN , Laura AGEA , Fabio Massimo CASTALDO , Marisa MATIAS , Eleonora EVI , Anneliese DODDS  
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 109 - 13-12-2016
Pisna izjava o delovnih pogojih za hotelsko čistilno osebje v Evropski uniji  
- P8_DCL(2016)0076 - Zastarano  
Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Enrique CALVET CHAMBON , Brando BENIFEI , Thomas HÄNDEL , Siôn SIMON , Laura AGEA , Jean LAMBERT , Kostadinka KUNEVA , Ernest URTASUN , Merja KYLLÖNEN , Eleonora FORENZA  
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 76 - 13-12-2016

Izjave 

Izjava o finančnih interesih 

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  09G318
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. WINSTON CHURCHILL
  M03052
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Poštni naslov 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 09G318
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: