Please fill this field
Peter LUNDGREN Peter LUNDGREN
Peter LUNDGREN

Skupina Evropskih konservativcev in reformistov

Podpredsednik

Švedska - Sverigedemokraterna (Švedska)

Datum rojstva : , Bjuv

Domov Peter LUNDGREN

Član

TRAN
Odbor za promet in turizem
ANIT
Preiskovalni odbor o zaščiti živali med prevozom

Namestnik

EMPL
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
DARP
Delegacija za odnose z Arabskim polotokom

Nedavne dejavnosti

MNENJE o novi strategiji za evropska mala in srednja podjetja

20-10-2020 TRAN_AD(2020)652524 PE652.524v03-00 TRAN
Mnenja v vlogi poročevalca v senci
João FERREIRA

Okrepitev jamstva za mlade (B9-0310/2020) EN

08-10-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

In favour of the idea that young people should have the chance to have good education, should be able to do traineeships under good conditions, fair treatment and should have employment opportunities for a good future in their own Member State/home country, so a country like Sweden should be the example for other Member States and not the ATM. It would be not fair that Swedish citizens should invest their savings in facilities of other Member States.
The resolution calls for too much EU interference and legally binding EU agreements regarding the ‘Youth Guarantee’. Even using ‘the Youth Guarantee’ for the transition to a climate-neutral economy. That even youth unemployment is solved by a climate neutral economy. Legally binding EU agreements is not the solution.

Evropska strategija za gozdove – nadaljnji koraki (A9-0154/2020 - Petri Sarvamaa) SV

07-10-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

Resolutionen är ganska nära vår syn på skogen som ett ämne som ska bestämma helt av medlemsstaterna själva. Det finns delar som vi inte kan ställa oss bakom men det viktigaste är att man i resolutionen framhäver att EU:s befogenhet över skogspolitiken inte är med i fördragen och att skogens miljönytta tydligt nämns.
SD kommer att göra allt för att skydda svenska skogsägare!

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg