Inma
RODRÍGUEZ-PIÑERO

Mnenja v vlogi poročevalca v senci - 8. zakonodajno obdobje Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje

11-02-2019 INTA_AD(2019)629557 PE629.557v05-00 INTA
Marietje SCHAAKE

MNENJE o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Gruzijo

25-06-2018 INTA_AD(2018)619164 PE619.164v02-00 INTA
Elsi KATAINEN

MNENJE o letnem poročilu o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke

24-11-2016 INTA_AD(2016)589330 PE589.330v03-00 INTA
Yannick JADOT

MNENJE o pripravah na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije

25-05-2016 INTA_AD(2016)580486 PE580.486v02-00 INTA
Reimer BÖGE

MNENJE o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016

02-09-2015 INTA_AD(2015)560817 PE560.817v02-00 INTA
Reimer BÖGE

MNENJE o zasebnem sektorju in razvoju

01-06-2015 INTA_AD(2015)551937 PE551.937v02-00 INTA
Lola SÁNCHEZ CALDENTEY