Please fill this field
Patricija ŠULIN Patricija ŠULIN
Patricija ŠULIN
Slovenija

Datum rojstva : , Šempeter pri Gorici

8. zakonodajno obdobje Patricija ŠULIN

Politične skupine

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Članica

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Slovenska demokratska stranka (Slovenija)

Podpredsednica

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za proračun

Poslanci

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Odbor za proračun
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Albanija
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za proračun

Namestnica

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za proračunski nadzor
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za promet in turizem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Mercosurjem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za proračunski nadzor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za promet in turizem

Glavne parlamentarne dejavnosti

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o letnih poročilih o subsidiarnosti in sorazmernosti za obdobje 2012–2013

07-05-2015 CONT_AD(2015)549234 PE549.234v02-00 CONT
Patricija ŠULIN

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+)

16-11-2018 CONT_AD(2018)627881 PE627.881v02-00 CONT
Georgi PIRINSKI

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (ESPG)

16-11-2018 CONT_AD(2018)627884 PE627.884v02-00 CONT
Gilles PARGNEAUX

MNENJE Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+)

06-11-2018 BUDG_AD(2018)625489 PE625.489v02-00 BUDG
Karine GLOANEC MAURIN

Predlogi resolucij

Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Večje interpelacije

Večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo, naslovljene na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev Evropskega parlamenta. Člen 139, Priloga III

Druge parlamentarne dejavnosti

Pisne obrazložitve glasovanja

Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier)

26-03-2019

Glasovala sem za poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi direktive.
Pozdravljam direktivo o zastopniških tožbah, ki jo predlaga Komisija, s katero naj bi se zagotovilo, da države članice v celoti uporabljajo, izvajajo in izvršujejo zakonodajo EU ter državljanom zagotavljajo ustrezno pravno sredstvo. Hkrati pa direktiva ne posega v obstoječe mehanizme za izboljšavo ali spremembo dolžnosti prevoznikov ali organizatorjev potovanj na kraju samem.

Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu med EU in Izraelom (pristop Hrvaške) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda)

26-03-2019

Glasovala sem za priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter državo Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji.
Ta protokol potrebujemo, saj se je Hrvaška z vstopom v EU zavezala, da bo pristopila k mednarodnim sporazumom, ki so jih podpisale ali sklenile Evropska unija in njene države članice, in sicer na podlagi protokola k navedenim sporazumom.

Celoviti sporazum med EU in Uzbekistanom (A8-0149/2019 - David McAllister)

26-03-2019

Glasovala sem za poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o novem celovitem sporazumu med EU in Uzbekistanom.
Podpiram krepitev odnosov med EU in Uzbekistanom na podlagi skupnih vrednot ter tudi sama priznavam vlogo te države kot pomembnega kulturnega in političnega veznega člena med Evropo in Azijo.

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Osebni predlogi resolucij

Predlog resolucije v zvezi z zadevo v okviru dejavnosti Evropske unije lahko vloži vsak poslanec. Dopustni predlogi se posredujejo pristojnemu odboru, ki odloči, kateri postopek bo uporabil. Člen 143

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o potrebi po odgovornem ravnanju podjetij glede naložb v državah v razvoju

12-12-2016 P8_DCL(2016)0133 Zastarano
Monika SMOLKOVÁ Pavel POC Patricija ŠULIN Tomáš ZDECHOVSKÝ Vladimír MAŇKA Derek VAUGHAN Agnes JONGERIUS Boris ZALA Monica MACOVEI Kostas CHRYSOGONOS Marc TARABELLA Maria ARENA Olga SEHNALOVÁ Jude KIRTON-DARLING Elly SCHLEIN
Datum predložitve : 12-12-2016
Pretek roka : 12-03-2017
Število podpisnikov : 103 - 13-03-2017

Pisna izjava o pravici potrošnikov do ozaveščene izbire hrane

12-12-2016 P8_DCL(2016)0128 Zastarano
Marijana PETIR Alojz PETERLE Patricija ŠULIN Giovanni LA VIA Fulvio MARTUSCIELLO Eleonora EVI Benedek JÁVOR Tibor SZANYI Nicola CAPUTO Karin KADENBACH Daniel BUDA Claudia ȚAPARDEL Vladimir URUTCHEV
Datum predložitve : 12-12-2016
Pretek roka : 12-03-2017
Število podpisnikov : 46 - 13-03-2017

Pisna izjava o pogrešanih begunskih otrocih

21-11-2016 P8_DCL(2016)0119 Zastarano
Deirdre CLUNE Brian HAYES Roberta METSOLA Patricija ŠULIN Monica MACOVEI Ivan JAKOVČIĆ David CASA Esther de LANGE Claude ROLIN Mariya GABRIEL
Datum predložitve : 21-11-2016
Pretek roka : 21-02-2017
Število podpisnikov : 45 - 22-02-2017

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu