Please fill this field
Romana TOMC Romana TOMC
Romana TOMC

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)

Članica

Slovenija - Slovenska demokratska stranka (Slovenija)

Datum rojstva : , Ljubljana

Mnenja v vlogi poročevalca Romana TOMC

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2019: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor

25-02-2021 EMPL_AD(2021)660366 PE660.366v02-00 EMPL
Romana TOMC

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019 – oddelek III, Komisija in izvajalske agencije

25-02-2021 EMPL_AD(2021)660377 PE660.377v02-00 EMPL
Romana TOMC

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019 – Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

24-02-2021 EMPL_AD(2021)660367 PE660.367v02-00 EMPL
Romana TOMC

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019 – Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

24-02-2021 EMPL_AD(2021)660374 PE660.374v02-00 EMPL
Romana TOMC

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019 – Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

24-02-2021 EMPL_AD(2021)660375 PE660.375v02-00 EMPL
Romana TOMC

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019 – Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

24-02-2021 EMPL_AD(2021)660376 PE660.376v02-00 EMPL
Romana TOMC

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg