Please fill this field
Elmar BROK Elmar BROK
Elmar BROK
Nemčija

Datum rojstva : , Verl (Kr. Gütersloh)

8. zakonodajno obdobje Elmar BROK

Politične skupine

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemčija)

Predsednik

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zunanje zadeve

Poslanci

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Odbor za zunanje zadeve
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ustavne zadeve
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Konferenca predsednikov odborov
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Indijo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zunanje zadeve
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ustavne zadeve

Namestnik

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Glavne parlamentarne dejavnosti

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

POROČILO o stanju odnosov med EU in ZDA

10-07-2018 A8-0251/2018 PE616.905v03-00 AFET
Elmar BROK

POROČILO o oblikovanju strategije EU za mednarodne kulturne povezave

13-06-2017 A8-0220/2017 PE599.563v02-00 AFET CULT
Silvia COSTA Elmar BROK

Poročila v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o pristopu k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja

26-10-2016 AFET_AD(2016)589183 PE589.183v02-00 AFET
Elmar BROK

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani o spremembi Sporazuma z namenom razširitve določb Sporazuma na dvostransko trgovino s tekstilom, ob upoštevanju izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu

25-10-2016 AFET_AD(2016)587749 PE587.749v02-00 AFET
Elmar BROK

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije za zdravila

27-02-2018 AFCO_AD(2018)616913 PE616.913v02-00 AFCO
Mercedes BRESSO

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010, kar zadeva lokacijo sedeža evropskega bančnega organa

27-02-2018 AFCO_AD(2018)616916 PE616.916v02-00 AFCO
Fabio Massimo CASTALDO

MNENJE o pregledu okvira za gospodarsko upravljanje: ocena stanja in izzivi

19-03-2015 AFCO_AD(2015)544400 PE544.400v02-00 AFCO
Sylvie GOULARD

Predlogi resolucij

Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti

Pisne obrazložitve glasovanja

Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Razmere na Madžarskem (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) DE

12-09-2018

Ich habe heute für die Einleitung eines Artikel-7-Verfahrens gegen Ungarn gestimmt wegen des Gesetzes gegen Nicht-Regierungsorganisationen und der Politik gegen die Freiheit von Forschung und Lehre – diese Politik stellt eine Verletzung von entscheidenden Prinzipien von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit dar – trotz der unfassbar schlechten Fassung des Berichts Sargentini.
Dort werden politische Fragen, bei denen man nicht zustimmen mag, die aber nichts mit Artikel 7 zu tun haben und Artikel-7-relevante Themen sachfremd vermischt. Das trägt nicht zur Glaubwürdigkeit des Verfahrens bei.
Ich warte nun gespannt, wann die Sozialisten und die Liberalen die Standards von Artikel 7 auf ihre Regierungen in Rumänien und Malta bzw. in der Tschechischen Republik anwenden.
Sonst muss angenommen werden, dass sie aus puren parteipolitischen Motiven handeln.

Spoštovanje načela pravne države in demokracije na Poljskem (B8-0594/2017, B8-0595/2017) DE

15-11-2017

. – Ich bin tief erschrocken wegen des ECR-Entschließungsantrags und vor allem der Reden der polnischen Abgeordneten Legutko und Saryusz-Wolski.
Legutkos substanzlose Hassrede gegen Deutschland erinnerte mich an die Reden der alten kommunistischen Herrscher Polens, die sich mit antideutschen Reden legitimieren wollten. Die Menschen waren klüger – wie auch Papst Johannes Paul II.
Die Behauptung, dass die Kritik an der Politik der polnischen Regierung gegen Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Medienfreiheit und Zivilgesellschaft gegen die Souveränität Polens verstößt, war auch stets die Position der alten kommunistischen Diktatur. Diese universellen Werte waren und sind auch Bedingung für die EU-Mitgliedschaft.
Schon zur Zeit des Kriegsrechts habe ich mich in und außerhalb Polens intensiv für die Freiheit dieses großen Landes und ab 1989 auch als Hauptberichterstatter des EP für die EU-Mitgliedschaft eingesetzt.
Die vielen polnischen Bürger, die mutig für die demokratischen und rechtsstaatlichen Werte in Polen eintreten, haben meine Achtung und Bewunderung.

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

PISNA IZJAVA o stalni podpori Evropske unije odpravi otroške paralize

09-03-2015 P8_DCL(2015)0008 Sprejeto
Linda McAVAN Charles GOERENS Elmar BROK Michael GAHLER Nirj DEVA Mairead McGUINNESS Louis MICHEL Enrique GUERRERO SALOM Davor Ivo STIER Maria HEUBUCH
Datum predložitve : 09-03-2015
Pretek roka : 09-06-2015
Število podpisnikov : 404 - 10-06-2015

Izjave