Please fill this field
Angelo CIOCCA Angelo CIOCCA
Angelo CIOCCA

Skupina Identiteta in demokracija

Član

Italija - Lega (Italija)

Datum rojstva : , Pavia

8. zakonodajno obdobje Angelo CIOCCA

Politične skupine

  • 07-07-2016 / 01-07-2019 : Skupina Evrope narodov in svobode - Član

Nacionalne stranke

  • 07-07-2016 / 01-07-2019 : Lega Nord (Italija)

Poslanci

  • 12-09-2016 / 18-01-2017 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
  • 03-10-2016 / 01-07-2019 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Namestnik

  • 01-09-2016 / 18-01-2017 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
  • 27-09-2016 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z državami južne Azije
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Glavne parlamentarne dejavnosti

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oz. zimski čas in razveljavitvi Direktive 2000/84/ES

19-02-2019 ITRE_AD(2019)632025 PE632.025v02-00 ITRE
Sven SCHULZE

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in evropsko statistiko ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 99/2013, (EU) št. 1287/2013, (EU) št. 254/2014, (EU) št. 258/2014, (EU) št. 652/2014 in (EU) 2017/826

04-12-2018 ITRE_AD(2018)627879 PE627.879v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

MNENJE o izobraževanju v digitalni dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za oblikovanje politike EU

10-10-2018 ITRE_AD(2018)623921 PE623.921v02-00 ITRE
Tamás DEUTSCH

Predlogi resolucij

Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti

Pisne obrazložitve glasovanja

Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Razponi ribolovne umrljivosti in zaščitne ravni za nekatere staleže sleda v Baltskem morju (A8-0149/2018 - Alain Cadec) IT

29-05-2018

Si tratta di una relazione riguardante una modifica tecnica del piano di gestione del Mar Baltico, in particolare per l'aringa del golfo di Botnia. Voto di astensione.

Statistika prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (kodificirano besedilo) (A8-0154/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) IT

29-05-2018

Voto positivo. Si tratta di una modifica di mero carattere grammaticale al regolamento del 2006 relativa alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne.

Sporazum med EU in Švico o kumulaciji porekla med EU, Švico, Norveško in Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov (A8-0151/2018 - Tiziana Beghin) IT

29-05-2018

Senza l'accordo odierno le aziende operanti tra UE e Svizzera potrebbero avere problemi burocratici nel proseguire i loro rapporti commerciali. Il sistema utilizzato di "cumulo" potrebbe indurre il consumatore a non riconoscere la reale provenienza del prodotto finale. Proprio per questo ho espresso un voto di astensione.

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje

Poslanci lahko postavijo vprašanja za pisni odgovor za ECB ter vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Ta vprašanja se najprej predložijo predsedniku pristojnega odbora. Člen 140, člen 141, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o podpori evropskemu sektorju žit

12-12-2016 P8_DCL(2016)0132 Zastarano
Mara BIZZOTTO Matteo SALVINI Angelo CIOCCA Mario BORGHEZIO Dominique BILDE Mylène TROSZCZYNSKI Mireille D'ORNANO Philippe LOISEAU Salvatore CICU Raffaele FITTO Dominique MARTIN Edouard FERRAND Joëlle MÉLIN
Datum predložitve : 12-12-2016
Pretek roka : 12-03-2017
Število podpisnikov : 21 - 13-03-2017

Pisna izjava o pomenu specializiranega tehničnega usposabljanja za mlade, ki želijo delati v primarnem sektorju

21-11-2016 P8_DCL(2016)0121 Zastarano
Edouard FERRAND Philippe LOISEAU Mara BIZZOTTO Angelo CIOCCA Lorenzo FONTANA Louis ALIOT Mireille D'ORNANO Matteo SALVINI Salvatore CICU Nicolas BAY Remo SERNAGIOTTO
Datum predložitve : 21-11-2016
Pretek roka : 21-02-2017
Število podpisnikov : 25 - 22-02-2017

Pisna izjava o boju proti ponarejanju v sektorju vina in žganih pijač

21-11-2016 P8_DCL(2016)0120 Zastarano
Edouard FERRAND Philippe LOISEAU Mara BIZZOTTO Angelo CIOCCA Lorenzo FONTANA Louis ALIOT Mireille D'ORNANO Matteo SALVINI Salvatore CICU Nicolas BAY Remo SERNAGIOTTO
Datum predložitve : 21-11-2016
Pretek roka : 21-02-2017
Število podpisnikov : 23 - 22-02-2017

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg