Please fill this field
Alexandra GEESE Alexandra GEESE
Alexandra GEESE

Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze

Članica

Nemčija - Bündnis 90/Die Grünen (Nemčija)

Datum rojstva : , Lippstadt

Mnenja v vlogi poročevalca Alexandra GEESE

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE s priporočili Komisiji o okviru za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648496 PE648.496v02-00 IMCO
Alexandra GEESE

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg