Please fill this field
Alexandra GEESE Alexandra GEESE
Alexandra GEESE

Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze

Članica

Nemčija - Bündnis 90/Die Grünen (Nemčija)

Datum rojstva : , Lippstadt

Mnenja v vlogi poročevalca v senci Alexandra GEESE

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o aktu o digitalnih storitvah in vprašanjih, ki se zastavljajo na področju temeljnih pravic

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648599 PE648.599v02-00 IMCO
Adam BIELAN

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod

29-06-2020 BUDG_AD(2020)648513 PE648.513v02-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00 REGI
Younous OMARJEE

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020

03-09-2019 IMCO_AD(2019)639801 PE639.801v03-00 IMCO
Svenja HAHN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg