Please fill this field
Elsi KATAINEN Elsi KATAINEN
Elsi KATAINEN

skupina Renew Europe

Članica

Finska - Suomen Keskusta (Finska)

Datum rojstva : , Haapajärvi

Pisne obrazložitve glasovanja Elsi KATAINEN

Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta od 17. do 21. julija 2020 (B9-0229/2020) FI

23-07-2020

. – Äänestin päätöslauselman puolesta, koska puolustan Euroopan parlamentin roolia tasavertaisena lainsäätäjänä unionissa. Nyt Eurooppa-neuvostossa saavutetussa sovussa on parlamentin prioriteettien osalta budjettia leikattu esimerkiksi maatalouden ja aluekehityksen sekä tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti-ohjelman osalta. Näen myös, että oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen kirjaus on jätetty liian avoimeksi. En allekirjoita päätöslauselman toteamusta "pitää kuitenkin valitettavana avustusosuuden pienentämistä lopullisessa sopimuksessa" ja äänestinkin näitä kirjauksia vastaan kohdissa 2 ja 19. Kokonaisuutena koen kuitenkin tärkeänä äänestää julkilausuman puolesta ja pidän saavutettua sopua monivuotisesta rahoituskehyksestä tärkeänä Euroopan vakaudelle.

Evropski zeleni dogovor (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) FI

15-01-2020

Euroopan parlamentti laati tämän päätöslauselman reaktiona EU-komission tiedonantoon Green Dealista, Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta. Jotta parlamentti pystyy tehokkaasti vaikuttamaan komission työhön, piti päätöslauselma laatia nopealla aikataululla. Lopputuloksesta ei tullut täydellinen, mutta aikaan saatiin sopu neljän suurimman poliittisen ryhmän välille. Ryhmien välinen kompromissi edellytti esimerkiksi sitä, että ydinvoimaan ei oteta tässä päätöslauselmassa kantaa puolesta tai vastaan, vaan korostetaan sitä, että jäsenvaltioilla on toimivalta päättää omasta energiapaletistaan. Tätä kompromissia kunnioittaakseni äänestin ydinvoimatarkistuksia vastaan, vaikka periaatteessa asiaa tuen. On tärkeää, että painotamme huolellisen vaikutustenarvioinnin ja valmistelun merkitystä, kun siirrymme Green Dealin lakiehdotusten käsittelyyn.

Izredne podnebne in okoljske razmere (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) FI

28-11-2019

En kannattanut hätätila-sanan (emergency) käyttöä tässä päätöslauselmaesityksessä sitä koskeneissa erillisäänestyksissä, koska sana viittaa yhteiskunnan poikkeustilaan. Minulle sopivampi muotoilu olisi ollut urgent (kiireellinen). On kuitenkin selvää, että ilmastonmuutoksen osalta tilanne on todella vakava ja sen torjunta edellyttää välittömiä ja nopeita toimia, ja sen takia äänestin päätöslauselmaesityksen kokonaisuuden puolesta.

Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2019 (COP25) (B9-0174/2019) FI

28-11-2019

En kannatta päätöslauselman mainintoja, joissa viitataan turvemaiden välittömän tiukan suojelun tarpeeseen. Turvemaiden suojelu on tärkeää, mutta on ymmärrettävä, että mm. Suomessa suuri osa pelto- ja maa-alasta on turvemaata. Tämä päätöslauselmaesitys ei säätele lailla näitä asioita. On kuitenkin selvää, että ilmastonmuutoksen osalta tilanne on todella vakava ja sen torjunta edellyttää välittömiä ja nopeita toimia, ja sen takia äänestin päätöslauselmaesityksen kokonaisuuden puolesta.

Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019) FI

10-10-2019

Äänestin mietinnön kokonaisuuden puolesta, koska on tärkeä turvata vähintään nykyinen rahoitustaso mm. maataloudelle ja aluekehitykselle. En kuitenkaan kannata jäsenmaksun nostoa 1,3 prosentilla enkä EU:n omien verojen kasvattamista päätöslauselman esittämässä laajudessa, minkä vuoksi äänestin kyseisiä kirjauksia vastaan.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg