Please fill this field
Erik BERGKVIST Erik BERGKVIST
Erik BERGKVIST

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Član

Švedska - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Švedska)

Datum rojstva : , Norsjö

Domov Erik BERGKVIST

Član

REGI
Odbor za regionalni razvoj

Namestnik

BUDG
Odbor za proračun
ITRE
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
D-RU
Delegacija pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Rusija
D-CN
Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko

Nedavne dejavnosti

Avtomatizirana izmenjava podatkov v zvezi z daktiloskopskimi podatki v Združenem kraljestvu (A9-0100/2020 - Juan Fernando López Aguilar) SV

13-05-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

. – Vi socialdemokrater valde att rösta med den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet och uppmana rådet att i dagsläget inte ingå i ett nytt samarbete gällande fingeravtrycksuppgifter inom ramen för Prümbeslutet. Vi ser mycket positivt på fördjupat samarbete med Storbritannien kring brottsbekämpning, vilket inkluderar informationsutbyte i förebyggande och utredning av brott. Det är viktigt att Storbritannien och EU tillsammans adresserar regionala och globala utmaningar. Avtal kräver ömsesidighet och respekt för de gemensamma reglerna och Storbritannien ingår sedan 2019 i Prümbeslutet rörande DNA. I nuläget ser vi dock med oro på att Storbritannien ännu inte uppfyller kraven om fullständig ömsesidighet och att man inte heller förklarat sig villig att uppfylla denna del av Prümbeslutet för det existerande samarbetet kring DNA. Skulle Storbritannien fram till den översyn som ska ske den 15 juni 2020 ha ändrat inställning är förutsättningarna för ett samarbete även kring fingeravtrycksuppgifter andra och avtal rörande fingeravtrycksuppgifter bör då ingås. Vi ser därutöver med fördel på att frågor om brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete hanteras inom ramen för det nya partnerskapsavtalet (Brexit) med Storbritannien som just nu förhandlas för att få ett så heltäckande avtal som möjligt.

Priprava izrednega zasedanja Evropskega sveta 20. februarja 2020 o večletnem finančnem okviru (razprava) SV

12-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-12(3-077-0000)
Prispevki k plenarnim razpravam

Razlika med plačami moških in žensk (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) SV

30-01-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för resolutionen om lönegapet mellan kvinnor och män. Resolutionen innehåller många bra skrivningar, och vi välkomnar särskilt uppmaningen till kommissionen att presentera en ny och ambitiös jämställdhetsstrategi för EU, inklusive konkreta åtgärder för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män.
Kvinnor tjänar i genomsnitt 16 % mindre än män, trots att de har högre utbildning. Det är oerhört viktigt att bekämpa lönegapet. Därför kan vi också se fördelarna med EU-reglering om lönetransparensåtgärder. I det avseendet är det emellertid viktigt att påminna om att detta inte får inkräkta på partsautonomin på arbetsmarknaden. Flera av de ändringsförslag som handlade om bindande åtgärder för insyn i lönesättningen samt om arbetsvärdering var mycket detaljerade och långtgående och därför valde vi att avstå i omröstningen om dessa ändringsförslag.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg