Please fill this field
Jessica STEGRUD Jessica STEGRUD
Jessica STEGRUD

Skupina Evropskih konservativcev in reformistov

Članica

Švedska - Sverigedemokraterna (Švedska)

Datum rojstva : , BROMMA

Mnenja v vlogi poročevalca v senci Jessica STEGRUD

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2019

07-02-2020 ECON_AD(2020)643215 PE643.215v02-00 ECON
Bas EICKHOUT

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg