Milan BRGLEZ
Milan BRGLEZ

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Član

Slovenija - Socialni demokrati (Slovenija)

Datum rojstva : ,

Domov Milan BRGLEZ

Član

EMPL
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
D-RU
Delegacija pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Rusija

Namestnik

ENVI
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
SANT
Pododbor za javno zdravje
D-CN
Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko

Nedavne dejavnosti

Segregacija in diskriminacija romskih otrok v izobraževanju (razprava)

14-09-2023 P9_CRE-PROV(2023)09-14(4-172-0000)
Prispevki k plenarnim razpravam

Regulacija prostitucije v EU ter njene čezmejne posledice in vpliv na enakost spolov in pravice žensk (A9-0240/2023 - Maria Noichl)

14-09-2023
Pisne obrazložitve glasovanja

Glasoval sem za poročilo o regulaciji prostitucije v EU ter njenih čezmejnih posledicah in vplivu na enakost spolov in pravice žensk.
Spolno specifična narava prostitucije odraža prevladujoča razmerja moči v naši družbi, reproducira patriarhalni sistem in utrjuje stereotipe na podlagi spola. V večini primerov predstavlja najbolj očiten izraz poblagovljenja človeškega (še posebej ženskega) telesa in ne svobodno odločanje v zvezi z lastnim telesom. Zavedati se namreč moramo, da se zgolj manjšina za prostitucijo odloči prostovoljno, medtem ko se velika večina (žensk) v prostituciji znajde zaradi neposredne ali strukturne prisile. Še več, podatki kažejo, da je prostitucija močno povezana z in napaja kriminalna dejanja, kakor je trgovina z ljudmi z namenom izkoriščanja za prostitucijo. Skrajni čas je, da postavimo enakost in človekove pravice (žensk) na prvo mesto ter naslovimo globoko zakoreninjene družbene vzroke, ki napajajo povpraševanje po prostituciji ter silijo predvsem ženske v ukvarjanje z njo.
Države članice morajo na drugi strani storiti več za preprečevanje prostitucije in dekriminalizacijo žrtev prostitucije, hkrati pa podprejo programe za izhod, ponovno vključitev v družbo in destigmatizacijo.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
11G242
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T05089
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex